Wat is wonen met zorg?

23 mei 2022

Wat is wonen met zorg? 3

Zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik, dat is wonen met zorg. Ensõ beschikt over diverse locaties in Arnhem waar je kunt wonen met 24-uurs zorg en begeleiding. Bewoners hebben 24 uur per dag recht op zorg, de zorg wordt afgestemd op de behoeftes en wensen van de bewoner. Waar het kan, woon je zelfstandig. De woonomgevingen van Ensõ zijn beschermd en veilig, tegelijkertijd voelen ze ook knus en gezellig aan.

Wat kun je van Ensõ verwachten?

  • Verblijf is altijd volledig vrijwillig.
  • Een bewoner heeft altijd voldoende vrijheid, maar wel binnen vooraf besproken regels.
  • Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden bij de bewoners om de begeleiding en ondersteuning op maat af te stemmen.
  • Het streven is om een leefklimaat te bieden dat bij de zorgvraag past en waar de bewoner zich goed in voelt.

Zelfstandig wonen met de juist zorg en begeleiding

Bij Ensõ ontvang je zorg op maat. Je kunt zelfstandig in een appartement of in een groep wonen met 24-uurs begeleiding. De begeleiders ondersteunen de bewoners bij alle vraagstukken waar ze in het dagelijks leven mee te maken kunnen hebben. Zij reiken de handvatten aan, zodat de bewoners uiteindelijk een gestructureerder leven kunnen leiden. Dit leidt er ook toe dat de bewoners een prettiger leven leiden. Met de juiste zorg kan jouw leven een stuk aangenamer verlopen.

Voor wie?

Mensen die minder zelfredzaam zijn kunnen terecht op een plek waar ze wonen met zorg aanbieden. De woongroepen van Ensõ bestaan voornamelijk uit volwassenen, ouder dan 18 jaar, met een verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen (bijvoorbeeld angststoornissen, eetstoornissen en stemmingsstoornissen). Je komt alleen in aanmerking voor wonen met zorg bij Ensõ als je een zorgindicatie hebt. Een zorgindicatie kun je aanvragen bij het CIZ. Er zijn verschillende pakketten, waarbij er recht is op verschillende uren aan zorg.

Bijzondere woonvormen

Bij Ensõ kun je op diverse locaties in Arnhem wonen met zorg. Dit wordt ook wel begeleid wonen genoemd. Hieronder valt ook de optie om een dagbesteding te volgen. Dit kan bij Het College, een activiteitencentrum waar bewoners van onze woongroepen meerdere activiteiten kunnen bijwonen. De zorglocaties zijn verspreid over het centrum van Arnhem. De woonvormen zijn al eens genoemd, ze komen nu uitgebreider aan bod:

  • Woongroep met 24-uurs zorg: We hebben drie zorglocaties waar bewoners met een uiteenlopende zorgvraag terecht kunnen. Ze krijgen hier op vaste tijdstippen én ongeplande moment actieve begeleiding. In een woongroep doe je veel activiteiten samen met je medebewoners, koken bijvoorbeeld en eten. Ook worden de voorzieningen gedeeld met de andere bewoners. Het wonen in een woongroep kan ook zelfstandig zijn, je hebt namelijk een eigen kamer/studio.
  • Zelfstandig wonen in een appartement met begeleiding op maat: Op drie locaties in Arnhem heeft Ensõ appartementen beschikbaar gesteld voor volwassenen. Bewoners wonen hier zoveel mogelijk zelfstandig, je bent dus meer op jezelf aangewezen. Als bewoners zorg of begeleiding nodig hebben, staat er altijd een begeleider voor ze klaar.

Wist je dat?

  • Ensõ op dit moment geen wachtlijst heeft.
  • Binnen Ensõ een cliëntenraad actief is, een groep bewoners bespreekt onderwerpen die voor hen van belang zijn. Een cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners binnen de organisatie. Onderwerpen die de revue passeren: actuele dilemma’s, huisregels, toegankelijkheid op locaties, nieuwe locaties en bedenken van activiteiten.
  • Ensõ veel waarde hecht aan het bewaken van de kwaliteit en streven naar maximale veiligheid. Kwaliteit wordt onderverdeeld in vier niveaus: cliënt, medewerker, organisatie en omgeving. Op de website vind je hier meer informatie over. Ensõ heeft een ISO certificering zorg.
  • Aanmelden kan via het aanmeldformulier of door telefonisch contact met Ensõ op te nemen.

Misschien ook interessant:

Wat is wonen met zorg? 4

Betere begeleiders maken!

Wat is wonen met zorg? 5

Raak!

Wat is wonen met zorg? 6

Zomer