Over Ensõ

Ensõ

Ensõ is ontstaan in 2019. We zijn een jonge, frisse organisatie die zich richt op de gehandicaptenzorg. Wij bieden onze bewoners aantrekkelijke woonruimte en ondersteuning bij het dagelijks leven door begeleiders uit de verschillende teams.

Over ons 3

Ensõ hecht veel waarde aan wonen met plezier:

  • Kleinschalige organisatie met korte lijnen, waar we elkaar kennen. Samen maken we het verschil.
  • Bewoners bieden we een mooie locatie met een bevlogen team midden in de samenleving om ons heen.

Ensõ hecht aan werken met plezier:

  • Als werkgever biedt Ensõ collega's een leuke werkplek waar je wordt gezien en echt impact kunt maken.
  • Als begeleider bied je bewoners jouw onvoorwaardelijke aandacht. Jij biedt veiligheid en ondersteuning, belangrijk voor een goed leefklimaat. Je biedt bescherming en houvast nodig, maar ook de ruimte om zelf dingen te ontdekken en keuzes te maken.
  • Binnen onze methodiek Zorg met compassie staan: veiligheid en ondersteuning, autonomie en ruimte scheppen voor leren en ontwikkelen, regels en grenzen stellen en het begeleiden van interacties tussen bewoners. 


Missie

Onze missie is mensen met een (complexe) zorgvraag, voortkomend uit een (licht) verstandelijke beperking en/of onbegrepen gedrag, zo plezierig mogelijk te kunnen laten functioneren, zelfstandig wonen en regie voeren over het eigen leven.


Visie

Onze visie is dat mensen met een (complexe) zorgvraag, voortkomend uit een (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening en/of onbegrepen gedrag, een eigen plaats in de samenleving hebben en zo zelfstandig mogelijk hun leven invullen. Onze zorg- en dienstverlening is erop gericht woon-, leef- en werkomstandigheden volgens hun keuze te organiseren. Aansporing vanuit onze professionals tot zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid met als uitgangspunt kijken naar de mogelijkheden van de bewoner.


Kernwaarden

  • Zeggen wat je doet, doen wat je zegt: Wij zijn duidelijk, voorspelbaar en zorgen voor veiligheid.
  • Groeien: Naar jouw wensen helpen we je vooruit.
  • Samen: Naast elkaar kunnen we een hoop bereiken.
  • Uitdagend: Er is ruimte voor jouw bijzonderheid.
  • Gezien worden: Met aandacht kijken en luisteren we naar elkaar.


Methodiek

Ensõ werkt met de methodiek Zorg met Compassie, gebaseerd op Gentle teaching. Voor begeleiders van bewoners met een licht verstandelijke beperking is het van belang dat zij in staat zijn een kwalitatief goed leefklimaat te scheppen, waardoor het welzijn en de ontwikkeling van deze bewoners bevorderd worden. Er dient sprake te zijn van een veilig en stabiel leefklimaat. Voor bewoners is het bieden van veiligheid en ondersteuning, en het sensitief en responsief zijn door de begeleider belangrijk voor een goed leefklimaat. Zij hebben aan de ene kant bescherming en houvast nodig, maar aan de andere kant ook ruimte om zelf dingen te ontdekken en keuzes te maken.

Centraal staan: veiligheid en ondersteuning, autonomie en ruimte scheppen voor leren en ontwikkelen, regels en grenzen stellen en het begeleiden van interacties tussen bewoners. Het leefklimaat bij Ensõ wordt vormgegeven vanuit de methodiek Zorg met compassie, gebaseerd op Gentle teaching. Dit houdt in dat Ensõ werkt vanuit mensgericht zorg, zorg vanuit het perspectief van de bewoner. Van begeleiders vraagt het om naar zichzelf te kijken en om een persoonlijke relatie te ontwikkelen met de ander waarbij de ander zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt.
Wonen bij Ensõ

Weverstraat biedt zelfstandige appartementen midden in het centrum van Arnhem. Hier bevindt zich ook activiteitencentrum ’t College met lunchroom, prachtig binnen terras met verse tuinproducten en creatieve ruimte. De locatie heeft een ruimte waar gezamenlijk koffie kan worden gedronken of een spelletje gespeeld.

De Utrechtsestraat een prachtig gelegen herenhuis met 9 kamers met eigen keuken, gedeeld sanitair per verdieping, alsook een gemeenschappelijke woonkamer.

Kastanjelaan werd in 2021 volledig verbouwd van groepswoning naar herenhuis met 11 individuele studio’s met keuken en badkamer, naast groepsruimte voor gemeenschappelijk gebruik.

Rosendaalseweg opende begin 2022 haar deuren met eveneens 11 individuele appartementen, waar één centrale voordeur wordt gedeeld.

Ensõ biedt ook de mogelijkheid begeleid samen te wonen, bijvoorbeeld in een woning of groter appartement.

Over ons 4

Uitgangspunten:

Verblijf is altijd op vrijwillige basis.

Ensõ locaties hebben huisregels.

Zorg met compassie is de methodiek van Ensõ

Ensõ hanteert de Wet zorg en dwang.

Over ons 5

Onze geschiedenis

Ensõ Zorg is een zorginstelling die begeleiding en huisvesting biedt aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychiatrische stoornissen en daarmee samenhangende gedragsproblematiek.

In 2019 is Ensõ Zorg ontstaan vanuit ambitie en de vraag naar kleinschalig wonen. Gaandeweg maakte de organisatie een gezonde groei door, zonder het kleinschalige en persoonlijke karakter aan te tasten. Het woonaanbod en de aanvullende vormen van dienstverlening zijn inmiddels bijzonder divers. De cliënt en zijn of haar continue ontwikkeling en verbetering staan te allen tijde centraal.

Ensõ is door het ministerie van VWS toegelaten als erkende zorginstelling (WTZa), zodat zij niet alleen zorg en diensten verleent via het zogeheten persoonsgebonden budget (PGB), maar ook zorg in natura (ZIN) levert. Tevens beschikt Ensõ Zorg over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Ensõ hanteert de eisen van het ISO 9001: 2015 managementsysteem van DNV.

Contact met ons

Direct aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen op (085) 485 71 50 en/of 06 184 263 26 of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Of lees een van onze pagina’s over begeleid wonen of onze woongroep voor meer informatie.