Over Ensõ Zorg

Specialistische zorg

Ensõ is ontstaan uit de overname van Zorggroep Kans. Zorggroep Kans is in 2008 opgericht onder de naam Welman groep. Meneer Welman en mevrouw Jägers zochten zonder succes naar een geschikte plek voor een naaste. Hieruit ontstond de wens zelf een organisatie te starten en zo is de Welman groep ontstaan. Vanaf 2014 heeft mevrouw Jägers het bedrijf voortgezet onder de naam Zorggroep Kans. Dit heeft ze gedaan tot ze toe was aan haar pensioen. In de zoektocht naar een opvolger heeft ze kennisgemaakt met Tomas Dhuys en werd de overname een feit. 

 

De organisatie biedt een aantal interessante verblijfsmogelijkheden aan haar bewoners

Onze geschiedenis

Ensõ Zorg is een zorginstelling die begeleiding en huisvesting biedt aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychiatrische stoornissen en daarmee samenhangende gedragsproblematiek.