Informatie

Medezeggenschap

Ensõ vindt het belangrijk dat bewoners kunnen meepraten en hun mening geven. Iedereen, maar in het bijzonder de leden van de cliëntenraad. Zij praten vanuit hun rol, (namens alle bewoners) mee en oefenen invloed op de besluitvorming van de organisatie.

De leden van de cliëntenraad hebben maandelijks overleg met bewoners van hun woonlocatie. Deze informatie nemen zij mee naar de vergadering van de cliëntenraad. De raad overlegt met de directeur van Ensõ en denkt mee over onderwerpen die voor bewoners van belang zijn. Dit is een van de manieren voor de directeur om te weten hoe de bewoners over Ensõ denken. Het overleg met de cliëntenraad is voor het management dus heel waardevol. Ze luistert en leert wat er eventueel anders zou kunnen/moeten. De cliëntenraad denkt ook mee bij aanstellen van nieuwe leidinggevenden, commissarissen en nieuwe locaties.


De cliëntenraad bepaalt met ondersteuning haar eigen werkwijze. Zo regelt deze zelf het aantal vergaderingen, wijze van besluitvorming, taakverdeling, beheer van financiën, vertegenwoordiging van de raad en het contact met de bewoners. Dit legt de raad vast in een huishoudelijk reglement.

Contact met ons

Direct aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen op (085) 485 71 50 en/of 06 184 263 26 of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Of lees een van onze pagina’s over begeleid wonen of onze woongroep voor meer informatie.