Informatie

Medewerkerstevredenheid

Medewerkers waarderen het werk bij Ensõ Zorg met een rapportcijfer van 7. Medewerkers vinden het werk afwisselend, hebben vrijheid het werk zelf in te vullen, kunnen het eigen werktempo bepalen en halen voldoening uit het werken bij Ensõ.

De mate van tevredenheid over het werk en de werksituatie bepalen voor een groot deel de resultaten, de betrokkenheid, werkplezier, werkdruk, het verzuim en de loopbaan van medewerkers als ook de onderlinge werkverhoudingen. In een proces van continue verbetering en strategisch personeelsmanagement is informatie en kennis van medewerkers over de waardering voor hun werk en werksituatie voor Ensõ van groot belang, om meerdere redenen:

Medewerkerstevredenheid 3
  • het biedt mogelijkheden voor het verklaren van ziekteverzuim en verloop
  • het levert informatie op over wat in de ogen van medewerkers storende factoren zijn in het streven naar (meer) kwaliteit in het werk
  • het geeft inzicht in de kwaliteit van het management
  • het leidt tot een inventarisatie van knelpunten in het werk en biedt mogelijkheden voor het vinden van oplossingen
  • het geeft inzicht in de ervaren werkdruk en de mogelijke oorzaken hiervan
  • het laat zien op welke aspecten medewerkers tevreden zijn

De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke mate de medewerkers van Ensõ tevreden zijn over het werk, de werksituatie en de organisatie Ensõ in zijn geheel. Dit onderzoek vindt eenmaal per twee jaar plaats. Het laatste onderzoek is in december 2021 uitgevoerd.

Medewerkerstevredenheid 4

"Waar de meeste zorgorganisaties mij weigerde vanwege het feit dat ik over een hulphond beschik, durfde Ensõ wel de gok te wagen om mij als stagiaire aan te nemen."