Informatie

Klachten

Klachtenbehandeling

Algemene zorg valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarin is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt.


Wij proberen zo goed mogelijk voor je te zorgen. Toch kan het gebeuren je niet tevreden bent. Je kunt ons dit altijd laten weten. Wij stellen het op prijs als je dan in gesprek gaat met de betreffende medewerker of leidinggevende. Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Klachtenloket Zorg (Wkkgz)


De geschillencommissie

Mochten het gesprek met Ensõ en de bemiddeling door Klachtenloket niet voldoende helpen kun je een klacht voorleggen aan de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie de geschillencommissie.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Ben je het niet eens met een maatregel over gedwongen zorg? Dan is de vertrouwenspersoon er voor je: Marjon de Grave. Adviespuntzorgbelang, 06-30485920, marjondegrave@zorgbelangcvp.nl.

Wzd klachten mag je melden bij het Klachtenportaal Zorg.Klachten 3

Contact met ons

Direct aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen op (085) 485 71 50 en/of 06 184 263 26 of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Of lees een van onze pagina’s over begeleid wonen of onze woongroep voor meer informatie.