Informatie

Klachten

Klachtenbehandeling

Algemene zorg valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarin is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt.


Wij proberen zo goed mogelijk voor je te zorgen. Toch kan het gebeuren je niet tevreden bent. Je kunt ons dit altijd laten weten. Wij stellen het op prijs als je dan in gesprek gaat met de betreffende medewerker of leidinggevende. Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen. Hij kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Klacht of onvrede

Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Een reactie volgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken.

Procedure:

De procedures die mogelijk zijn :

  • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Advies

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Klachtportaal Zorg bereiken

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl

Voor een brief of bezoek is het adres van Klachtenportaal Zorg: Westeinde 14a, 1601 BJ Enkhuizen

Telefonisch is het Klachtenportaal Zorg bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 via 0228-322205.

Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.


De geschillencommissie

Mochten het gesprek met Ensõ en de bemiddeling door Klachtenloket niet voldoende helpen kun je een klacht voorleggen aan de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie de geschillencommissie.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Ben je het niet eens met een maatregel over gedwongen zorg? Dan is de vertrouwenspersoon er voor je: Marjon de Grave. Adviespuntzorgbelang, 06-30485920, marjondegrave@zorgbelangcvp.nl.

De Wzd is van toepassing als er onvrijwillige zorg wordt geleverd aan mensen met een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisatie dient een Wzd beleid te voeren en daarin deze klachtenregeling als extra optie te hebben gekozen.

Ben je het niet eens met een maatregel over gedwongen zorg? Dan is de vertrouwenspersoon er voor je:

  • Marjon de Grave.
  • Adviespuntzorgbelang,
  • 06-30485920,
  • marjondegrave@zorgbelangcvp.nl

Tevens mag je je melden bij Klachtenportaal Zorg. Marjon kan hier ook bij helpen. Wil je zelf contact opnemen? Via info@klachtenportaalzorg.nl kun je een klacht over een maatregel melden. Een klachtencommissie zal binnen 2 tot 4 weken een uitspraak doen over de maatregel waar de klacht over gaat.Klachten 1

Contact met ons

Direct aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen op (085) 485 71 50 en/of 06 184 263 26 of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Of lees een van onze pagina’s over begeleid wonen of onze woongroep voor meer informatie.