Informatie

Toelatingscriteria

 • Om bij Ensõ te kunnen wonen beschik je over een geldige indicatie voor wonen vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Mocht je geen indicatie hebben dan kunnen wij u adviseren hoe deze kan worden aangevraagd.
 • Je bent gemotiveerd om begeleiding te krijgen en om je doelen en dromen te bereiken.
 • Binnen Ensõ zijn huisregels waar we ons aan houden.
 • In het geval van een verslaving mag er geen klinische behandeling meer nodig zijn. Poliklinische behandeling is in overleg wel mogelijk. We spreken hierover met de bewoner en de externe behandelaren (o.a. uit de verslavingszorg) of het passend is.
 • Het moet duidelijk zijn dat er in de huidige situatie geen criminele activiteiten plaatsvinden (ongeacht het feit of een bewoner wel of geen crimineel verleden heeft). Een contra-indicatie kan zijn: bewoner die rechtstreeks uit detentie of een gesloten afdeling komen. Dit i.v.m. het open karakter binnen Ensõ.
 • Ensõ biedt geen behandeling maar onderhoud wel nauw contact met behandelaars. Zo ontstaat er een integrale behandeling. Mocht je geen behandeling hebben maar is deze wel noodzakelijk dan kan Ensõ je adviseren en begeleiden bij het zoeken naar een passende behandeling.


Uitsluitingscriteria

In onderstaande (extreme) gevallen zal waarschijnlijk worden overgegaan tot het weigeren van de zorg door Ensõ. De uitsluitingscriteria zullen per locatie worden beoordeeld. Uiteraard zullen we in een dergelijk geval gaan meedenken om via het netwerk, de bewoner door te verwijzen naar een geschikte zorgverlener.


Ensõ levert geen zorg aan de cliëntgroepen, die hieronder nader omschreven worden.

 • Cliënten die een gevaar voor zichzelf of medewerkers van Ensõ vormen. Dit kan onder andere door een (ernstige) drugsverslaving of zeer complexe psychiatrische problematiek.
 • Cliënten met suïcidale gedragsvertoningen hebben vaak complexe zorg nodig en dienen altijd in goed overleg in zorg te worden genomen.
 • Cliënten die de hulp van Ensõ niet accepteren.
 • Cliënten die medewerkers en groepsgenoten discrimineren.
 • Cliënten met (zeer complexe) verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding.


Contact met ons

Direct aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen op (085) 485 71 50 en/of 06 184 263 26 of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Of lees een van onze pagina’s over begeleid wonen of onze woongroep voor meer informatie.