Informatie

Eigen bijdrage

Zorg vanuit de Wlz:

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag zorg of nabijheid nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Op de website van het CAK kunt u alles nalezen omtrent uw eigen bijdrage. Tevens kunt u door middel van gebruik te maken van de Eigen Bijdrage Rekenhulp zelf uitrekenen wat een en ander specifiek voor u betekent.

Waar heb je recht op bij Ensõ?

Ensõ beschrijft in de onderstaande toelichting, welke voorzieningen, producten en diensten er binnen de indicatie vallen en waar kosten voor in rekening worden gebracht. De basis onder deze toelichting komt voort uit het Wlz kompas van het zorginstituut Nederland. De inhoud wordt jaarlijks opgesteld met de cliëntenraad.

Folder 'Waar heb je recht op bij Ensõ?'

Contact met ons

Direct aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen op (085) 485 71 50 en/of 06 184 263 26 of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Of lees een van onze pagina’s over begeleid wonen of onze woongroep voor meer informatie.