Jouw persoonsgegevens bij Ensõ Zorg 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou. Zorggegevens of informatie van de Belastingdienst, bijvoorbeeld. Zowel cliënten als medewerkers delen persoonsgegevens met ons. We lichten je toe hoe we daar zorgvuldig mee omgaan.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Voor cliënten en medewerkers geldt dat we bepaalde persoonsgegevens nodig hebben. We kunnen alleen verantwoorde ondersteuning of passende contracten bieden, als we je goed kennen.

Met persoonsgegevens kunnen we:

 • Onze zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst op maat maken
 • Risico’s verkleinen – we zijn mede verantwoordelijk voor jouw veiligheid
 • Ons houden aan de wet.

 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
We bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zolang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
We delen je gegevens alleen met anderen als er een goede reden of verplichting voor is. We doen dat nooit zonder jouw toestemming. Als een andere partij gegevens nodig heeft, dan vragen we je om toestemming via ondertekening van een zorg- of arbeidsovereenkomst of individueel per cliënt of medewerker. Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens, en daar houden we ons natuurlijk aan.
Hieronder zie je met wie we gegevens zouden kunnen delen:

Cliëntgegevens

 • Andere zorginstellingen
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Gemeenten
 • Zorgkantoren
 • Eventuele Onderaannemers
 • ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren

 

Medewerker gegevens

 • Pensioenfondsen
 • Salaris-Administratiekantoor
 • UWV
 • Arboarts
 • ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren
 • Belastingdienst

 

Visie op privacy
Bij Ensõ Zorg gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We verwerken alleen noodzakelijke gegevens. Zo min mogelijk personen hebben toegang tot deze persoonsgegevens, en ze worden zo kort mogelijk bewaard. Voor uitgebreide informatie, klik op onderstaande button voor ons Privacy Reglement

Privacy reglement

Vragen over privacy?
Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@ensõ.nl