Over Ensõ

Privacy beleid

Jouw persoonsgegevens bij Ensõ.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou. Zowel bewoners als medewerkers delen persoonsgegevens met ons.

We lichten je toe hoe we daar zorgvuldig mee omgaan.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Voor bewoners en medewerkers geldt dat we bepaalde persoonsgegevens nodig hebben. We kunnen alleen verantwoorde ondersteuning of passende contracten bieden, als we je goed kennen.

Met persoonsgegevens kunnen we:

 • Onze zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst op maat maken
 • Risico's verkleinen – we zijn mede verantwoordelijk voor jouw veiligheid
 • Ons houden aan de wet.


Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zolang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We delen je gegevens alleen met anderen als er een goede reden of verplichting voor is. We doen dat nooit zonder jouw toestemming. Als een andere partij gegevens nodig heeft, dan vragen we je om toestemming via ondertekening van een zorg- of arbeidsovereenkomst of individueel per bewoner of medewerker. Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens, en daar houden we ons natuurlijk aan.

Hieronder zie je met wie we gegevens zouden kunnen delen:

Cliëntgegevens

 • Andere zorginstellingen
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Gemeenten
 • Zorgkantoren
 • Eventuele Onderaannemers
 • ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren


Medewerker gegevens

 • Pensioenfondsen
 • Salaris-Administratiekantoor
 • UWV
 • Arboarts
 • ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren
 • BelastingdienstVisie op privacy

Bij Ensõ Zorg gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We verwerken alleen noodzakelijke gegevens. Zo min mogelijk personen hebben toegang tot deze persoonsgegevens, en ze worden zo kort mogelijk bewaard. Voor uitgebreide informatie, klik op onderstaande button voor ons Privacy Reglement

Privacy reglement

Vragen over privacy?

Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@ensõ.nl 


Beleid per doelgroep

Privacy beleid sollicitanten

Privacy beleid medewerkers

Privacy beleid bewoners en mensen die een intakeprocedure meemaken

Privacy website bezoekers

Privacy-beleid 3

Uitgangspunten:

Client verblijft altijd op vrijwillige basis

Client kent voldoende vrijheid, echter binnen afgesproken regels

In begeleiding en ondersteuning wordt gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt

Streven is om het woon- en leefklimaat te verbeteren

De kernwaarde:

Betrokkenheid en respectvolle bejeging

Efficiënt en gedreven

Aanspreekbaar en betrouwbaar

Meetbare kwaliteit

Privacy-beleid 4

Onze geschiedenis

Ensõ Zorg is een zorginstelling die begeleiding en huisvesting biedt aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychiatrische stoornissen en daarmee samenhangende gedragsproblematiek.

In 2019 is Ensõ Zorg opgericht vanuit de vraag naar kleinschalig wonen. Gaandeweg maakte de organisatie een gezonde groei door, zonder het kleinschalige en persoonlijke karakter aan te tasten. Het woonaanbod en de aanvullende vormen van dienstverlening zijn inmiddels bijzonder divers. De cliënt en zijn of haar continue ontwikkeling en verbetering staan te allen tijde centraal.

Ensõ is door het ministerie van VWS toegelaten als erkende zorginstelling (WTZa), zodat zij niet alleen zorg en diensten verleent via het zogeheten persoonsgebonden budget (PGB), maar ook zorg in natura (ZIN) levert. Tevens beschikt Ensõ over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, volgens de zogeheten ISO 9001-2015 norm. Elk jaar wordt Ensõ hier weer op gecontroleerd in een audit.

Contact met ons

Direct aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen op (085) 485 71 50 en/of 06 184 263 26 of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Of lees een van onze pagina’s over begeleid wonen of onze woongroep voor meer informatie.