Informatie

Samenwerkingspartners

Om de juiste zorg te kunnen leveren aan onze bewoners is samenwerking met de ketenpartners in de regio, maar ook daarbuiten van essentieel belang.

Korte lijnen en een goede verstandhouding zijn hierbij belangrijk. Voorbeelden van ketenpartners waar we veel mee samenwerken:

 • Zorgkantoor Menzis
 • Collega's binnen de gehandicaptenzorg: Trajectum, Pluryn, Siza, Driestroom, Elver, 's Heerenloo, Philadelphia, de Seizoenen, Stichting JP van de Bent
 • Geestelijke gezondheidszorg: Pro Persona, (V)GG-Net, Praktijk Ment
 • Verslavingszorg: Iriszorg, Tactus
 • Mentor en bewindvoering: GSBB, Melse & Wassink
 • Dagbestedingsplekken: Rouse 2 action, Siza werk, ICT maatwerk, de Korenmaat, Paardenkracht, ChokaChoka, Hoeve Klein Mariëndaal
 • Gemeente Arnhem
 • Huisartsen
 • Politie
 • Veilig Thuis
 • MEE


Contact met ons

Direct aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen op (085) 485 71 50 en/of 06 184 263 26 of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Of lees een van onze pagina’s over begeleid wonen of onze woongroep voor meer informatie.