Kwaliteit bij Ensõ

Bij Ensõ werken we iedere dag aan de kwaliteit van zorg voor onze bewoners. Meestal is dat samen met hen, maar sommige onderdelen zijn meer ondersteunend aan de dagelijkse zorg. Deze ondersteuning valt onder het Kwaliteitsmanagement systeem. Bij dit systeem hoort een kwaliteitshandboek. Hierin beschrijft Ensõ haar processen en hoe zij zorgt dat er op de beschreven wijze wordt gewerkt of bij welk signaal de procedure herzien mag worden. Er staat veel informatie in het kwaliteitshandboek, een echt naslagwerk. Onderdeel zijn ook de audits. We kennen interne audits, maar ook audits door externen zoals bijvoorbeeld voor het kwaliteitscertificaat ISO of collega organisatie voor het kwaliteitsrapport. In sommige gevallen werkt Ensõ met een onderaannemer, omdat het zorgaanbod beter bij interesse van een bewoner past, dan komt Ensõ eerst een kwaliteitsbeoordeling doen voor de samenwerking formeel start. Iedere audit levert inzicht in prestaties, een waardevolle methode. Op deze werkwijze is een ISO 9001-2015 certificaat verlengd. Jaarlijks wordt de beheersing van dit kwaliteitssysteem getoetst en na een succesvolle evaluatie het certificaat verlengd.

Kwaliteit 1

Bewoners:

Ensõ vraagt bewoners vragen tenminste een keer per jaar naar hun mening over de zorg. Tevens ondersteunt de cliëntenraad Ensõ door haar actieve rol, waarmee zaken worden gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt.

Medewerker:

Medewerkers hebben een opleiding of zijn die aan het volgen. Binnen Ensõ worden hen trainingen geboden, die bijdragen aan veiligheid , kennis of deskundigheidsbevordering. Elke maand heeft een team een teambespreking met thema's over zorg en teamontwikkeling.


Omgeving:

Ensõ Zorg hecht veel waarde aan de samenwerking in brede zin. Denk aan netwerk van onze bewoners, buurtbewoners rond onze locaties, collega zorgaanbieders, ketenpartners, verwijzers, zorgkantoren en de (lokale) overheid.


In het streven naar een veiligheid en kwaliteit hanteert Ensõ:

Governance code Zorg 2022


Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)


Firma Achterkamp verzorgt de Bedrijfs Hulpverleners (BHV) opleidingen voor Ensõ medewerkers.


Ensõ voert een beleid gericht op infectiepreventie, hieronder vallen de hygiëne in woningen, de bereiding van maaltijden het voorkomen van besmettelijke ziekten. Kijk eens naar deze uitzending.


ISO certificaat 9001-2015 van DNV.


Ensõ levert Zorg in Natura en voldoet aan vereisten voor gunning van een dergelijk contract.

.

Ensõ werkt volgens het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Hiermee biedt Ensõ helderheid aan bewoners, helpt teams de zorg te verbeteren en bestuurlijke verantwoording. Het kader legt een sterk accent op leren en verbeteren.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en kwaliteitsrapportages

Onze kwaliteitsrapportages