Informatie

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid staat voor de mate waarin een cliënt tevreden is over de ontvangen zorg- en dienstverlening bij Ensõ. Om een onafhankelijk beeld te krijgen van de cliëntervaringen is door Ipso Facto een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Ensõ voert dit onderzoek jaarlijks uit.

Bovendien onderzoeken we nu mogelijkheden onze bewoners een aantal keer per jaar naar hun mening te vragen. Hierdoor hebben doorlopend feedback over de zorg bij Ensõ.

Uitgangspunt bij het cliëntervaringsonderzoek is de vragenlijst ‘Cliënten aan het woord’, die ook bij andere onderzoeken van Ipso Facto naar cliënttevredenheid (of cliëntervaringen) in de gehandicaptensector wordt gebruikt. Deze vragenlijst is positief beoordeeld door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en opgenomen in de waaier van cliëntervaringsinstrumenten (bouwsteen 2). Dit zijn instrumenten die voldoen aan het kwaliteitskader van de VGN, en aan de (kwaliteits- ) eisen die sinds 2014 gesteld worden aan cliëntervaringsonderzoek in de VG-sector.

De bewoners die mee hebben gewerkt aan het onderzoek zijn bevraagd op hun tevredenheid op 8 onderwerpen. Bijvoorbeeld: ‘begeleiding’, ‘wonen’, ‘dagbesteding’, ‘vrije tijd’, ‘zorgplan’, ‘inspraak en klachten’ en ’kwaliteit van leven’. Het onderzoek is afgenomen in het najaar van 2021.

Cliënten waarderen de zorg- en dienstverlening bij Ensõ Zorg op de volgende onderdelen met een

rapportcijfer van:

  • Begeleiding: 7.6
  • Wonen: 7.3
  • Dagbesteding: 7.6
  • Vrije tijd 8,5

Onze bewoners beoordelen ook de locatie waar ze wonen:


Kastanjelaan 7.8

Utrechtsestraat 7.0

Weverstraat 7.4

Rosendaalseweg was nog niet geopend tijdens het onderzoek


Het rapport wordt besproken, waarna er een verbeterplan wordt geschreven in samenwerking met de cliëntenraad.

Cliënttevredenheid 1

Contact met ons

Direct aanmelden?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen op (085) 485 71 50 en/of 06 184 263 26 of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Of lees een van onze pagina’s over begeleid wonen of onze woongroep voor meer informatie.