Wat is begeleid wonen?

23 mei 2022

Wat is begeleid wonen? 3

Bij Ensõ kun je begeleid wonen in een woongroep met 24-uurs begeleiding of zelfstandig in een eigen appartement. Is dit wat voor mij? Voor mensen met een verstandelijke beperking en personen met psychiatrische problemen (bijvoorbeeld angststoornissen, eetstoornissen en stemmingsstoornissen) kan begeleid wonen een prettige woonvorm zijn. Bewoners ontvangen de zorg die zij nodig hebben.

Wat betekent begeleid wonen?

Simpel gezegd is begeleid wonen een woonvorm waarbij mensen onder begeleiding wonen in een veilige en gestructureerde omgeving. Begeleid wonen biedt richtlijnen en handvatten voor iedereen die moeite heeft met het dagelijks functioneren. Het doel is meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De begeleiders geven bewoners de hulp die nodig is om structuur in het leven aan te brengen. Ensõ gunt iedereen een prettiger leven, met de juiste zorg afgestemd op de persoon kan dat.

Naast dat de woonomgeving beschermd en veilig hoort te zijn, is het net zo belangrijk dat de omgeving warm en gezellig aanvoelt. Ensõ biedt optimale begeleiding en zorg op maat om het leven makkelijker en leuker te maken voor alle bewoners.

Hoe werkt begeleid wonen?

Ensõ biedt twee woonvormen aan die vallen onder begeleid wonen. Je kan wonen in een woongroep met andere bewoners of zelfstandig in een eigen appartement. Bij beide woonomgevingen is 24-uurs zorg mogelijk. Het verschil is dat je in een woongroep diverse faciliteiten deelt en activiteiten doet met je groepsgenoten, bijvoorbeeld samen eten of een dagbesteding. Wanneer je woont in een eigen appartement zal je meer op jezelf gericht zijn, omdat je al meer zelfstandig kan.

Onze woonzorglocaties in Arnhem:

 • De Utrechtsestraat: Deze 24-uurs zorglocatie biedt plaats aan maximaal 10 bewoners (18+) met een uiteenlopende zorgvraag. Op vaste tijdstippen én ongeplande momenten wordt er actieve begeleiding geboden, bijvoorbeeld ondersteunen en activeren van dagelijkse vaardigheden en omgangsvormen. De begeleiders zijn er 24/7 en kunnen altijd zorg verlenen aan de bewoners mocht dat nodig zijn.
 • Appartementen in Arnhem Centrum: In een prachtig monumentaal pand hebben we 16 appartementen beschikbaar voor volwassenen die zelfstandig kunnen wonen. Waar het kan, leef je zelfstandig.
 • De Kastanjelaan: Een 24-uurs zorglocatie voor maximaal 12 bewoners met een uiteenlopende zorgvraag. Ook hier worden op vaste tijden én ongeplande momenten actieve begeleiding geboden, bijvoorbeeld samen koken. Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar voor onze bewoners en geven de zorg die zij op dat moment nodig hebben.
 • De Plantage: Enkele woningen in de Arnhemse wijk De Plantage zijn bestemd voor bewoners die zelfstandig willen wonen, maar daarbij toch ondersteuning nodig hebben.
 • Het Bruishuis: Deze 24-uurs zorglocatie biedt plaats aan maximaal 15 bewoners. Zij hebben de beschikking over een eigen studio en een aantal collectieve voorzieningen. Het doel is om de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Bewoners krijgen een gestructureerd weekprogramma aangeboden.
 • De Breitnerstraat: Een 24-uurs zorglocatie voor maximaal 5 bewoners. Doelstelling van deze zorglocatie is om bewoners een gezamenlijke woonomgeving te bieden met aandacht voor individueel functioneren. Op vaste tijdstippen en ongeplande momenten wordt er actieve begeleiding geboden, ‘s nachts is er altijd een begeleider aanwezig.

Wist je dat:

 • Ensõ op dit moment geen wachtlijst heeft.
 • Je over een zorgindicatie moet beschikken wil je in aanmerking komen voor begeleid wonen bij Ensõ. Een zorgindicatie kun je aanvragen bij het CIZ.
 • Binnen Ensõ een cliëntenraad actief is, een groep bewoners bespreekt onderwerpen die voor hen van belang zijn. Een cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners binnen de organisatie. Onderwerpen die de revue passeren: actuele dilemma’s, huisregels, toegankelijkheid op locaties, nieuwe locaties en bedenken van activiteiten.
 • Ensõ veel waarde hecht aan het bewaken van de kwaliteit en streven naar maximale veiligheid. Kwaliteit wordt onderverdeeld in vier niveaus: cliënt, medewerker, organisatie en omgeving. Op de website vind je hier meer informatie over. Ensõ heeft een ISO certificering zorg.
 • Aanmelden kan via het aanmeldformulier of door telefonisch contact met Ensõ op te nemen.

Misschien ook interessant:

Wat is begeleid wonen? 4

Betere begeleiders maken!

Wat is begeleid wonen? 5

Raak!

Wat is begeleid wonen? 6

Zomer