Wlz in Arnhem

Wil jij voor iemand een Wlz indicatie in Arnhem aanvragen, zodat hij of zij begeleid kan wonen met 24-uurs zorg bij Ensõ? Om in aanmerking te komen voor wonen met zorg in een van onze woongroepen moeten nieuwe bewoners over een Wlz indicatie beschikken. Bij de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening. Een aanvraag voor zorg uit de Wlz gaat via het CIZ. Is er al een Wlz indicatie, dan zal het zorgkantoor Menzis in de regio Arnhem de Wlz-zorg regelen.

Hoe komt iemand in aanmerking voor zorg bij Ensõ uit de Wlz in Arnhem?

Om in aanmerking te komen voor begeleid wonen bij Ensõ dient de persoon te beschikken over een geldige indicatie voor wonen vanuit de Wlz in Arnhem. Een Wlz-indicatie aanvragen gaat via het CIZ. Er wordt dan een indicatiebesluit genomen, hierin staat welke zorg er nodig is. Als het gaat om zorg met verblijf is het zorgzwaartepakket (ZZP) van toepassing. Dit is het complete pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is voor de persoon.

Bij ons kunnen mensen terecht met de volgende Wlz indicaties in Arnhem:

  • Wlz VG 3, 4 en 6.
  • Wlz GGZ wonen 1, 2 en 3.
  • Heeft de persoon een indicatie vanuit de jeugdwet of Wlz LVG, dan kan er daarna mogelijk een Wlz VG indicatie volgen.
  • Soms zijn er mogelijkheden op PGB basis, bijvoorbeeld vanuit de Wmo.

Ben jij werkzaam als cliëntondersteuner of als mentor en begeleid je mensen die een veilige woonplek in Arnhem zoeken waar ze passende zorg en ondersteuning krijgen? Maak dan kennis met Ensõ, neem contact op als je meer informatie wilt ontvangen.

Wie zijn wij?

Ensõ is een organisatie die veilige en vertrouwde woonplekken met 24-uurs zorg aanbiedt voor volwassenen ouder dan 18 jaar. We beschikken over vier kleinschalige locaties in Arnhem waar bewoners begeleid wonen in een woongroep met 24-uurs zorg of zelfstandig in een eigen appartement met 24-uurs begeleiding.

Onze zorgverlening gaat altijd uit van de volgende uitgangspunten:

Verblijf is altijd volledig vrijwillig.

Een bewoner heeft altijd voldoende vrijheid, maar wel binnen vooraf besproken regels.

Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden bij de bewoners om de begeleiding en ondersteuning op maat af te stemmen.

Het streven is om een leefklimaat te bieden dat bij de zorgvraag past en waar de cliënt zich goed bij voelt.

Wlz Arnhem 3

"

Ik woon hier met veel plezier!

Daarom blijf ik hier!

Wijnanda

Wat doet een zorgkantoor?

Een zorgkantoor regelt de Wet langdurige zorg voor alle mensen in de zorgregio. In de regio Arnhem is Mensiz het zorgkantoor. De taak van een zorgkantoor is om de Wlz voor alle inwoners uit te voeren. Menzis geeft informatie en advies over langdurige zorg. Bovendien maakt het zorgkantoor afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit en betaling van zorg. Van de eerste aanvraag tot het ontvangen van de zorg; Menzis helpt bij het regelen van de Wlz in Arnhem.

Het zorgaanbod van Ensõ

Wij bieden begeleid wonen aan met 24-uurs zorg en begeleiding. Bij ons krijgen bewoners zorg op maat en leren we ze structuur in hun dagelijks leven aan te brengen. Dit kan bijvoorbeeld deelname aan een dagbesteding zijn bij ons eigen activiteitencentrum Het College in Arnhem. Wonen met zorg kan in een woongroep of zelfstandig in een eigen appartement. Bij beide woonvormen zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig. In de woongroepen worden op vaste tijden en op ongeplande momenten actieve begeleiding geboden.

Kom met ons in contact

Vraag meer informatie aan

Zou je meer willen weten over wonen met verblijf bij Ensõ? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op, wij voorzien je graag van meer informatie. Je mag ons altijd even bellen via (085) 485 71 50 of een e-mail sturen naar info@enso-zorg.nl. Wanneer je iemand alvast wilt aanmelden, kun je het aanmeldformulier invullen. We nemen dan telefonisch contact met je op voor een eerste kennismaking.