Werken in een open setting? Neem jouw uitgebreide ‘toolkit’ mee!

20 oktober 2022

Werken in een open setting? Neem jouw uitgebreide ‘toolkit’ mee! 1

De kracht van begeleiders in een opensetting.

Ensõ is een open setting met bewoners die er zelf voor gekozen hebben binnen Ensõ te wonen en begeleid te worden. Bewoners die waarde hechten aan autonomie en zelfstandigheid. Zij hebben grote wensen in hun leven, waarin ze zichzelf overschatten.

Dit betekent ook dat onze bewoners niet altijd in de samenwerking zitten, omdat zij zelf dingen soms anders zien dan wij. We hebben dan ook te maken met boosheid, niet willen en verkeerde of gevaarlijke keuzes maken.

Hoe ga je daar in een open setting als begeleider mee om? Want je kan hier niet op een alarmknop drukken of iemand even achter een gesloten deur zetten. De bewoners hebben aan de ene kant bescherming, begrenzing en houvast nodig, maar aan de andere kant ook ruimte om zelf dingen te ontdekken en keuzes te maken.

Richard werkt vanaf juni 2018 binnen Ensõ;


Het leuke aan het werken in een open zitting is dat de regie bij de bewoner blijft en dat we meedenken in de leefwereld van de bewoner.
Vaak zie je aan bewoners dat ze minder druk ervaren omdat ze eerder in een gesloten zorginstelling hebben gezeten (dit horen we regelmatig van onze bewoners).
Er is op de locaties minder agressie, omdat ze minder druk ervaren en ze inspraak hebben op het leefklimaat van de locatie d.m.v. de maandelijkse bewonersvergadering.
Daarnaast is de wil om te kunnen laten zien dat ze zelfstandig zijn sterk aanwezig.
Nadeel is dat we geen ‘time-out’ mogen geven als men buitensporig gedrag laat zien of niet aan de regels houden en zich onder welke omstandigheden dan ook niet meer
begeleidbaar opstellen.
Gelukkig zijn we de situatie meestal voor!

Dagelijks vraagt elke situatie en elke bewoner wat anders. En dat vraagt om veel creativiteit van onze begeleiders. Een zorgvuldig proces van afwegingen, zodat zorg zonder weerstand gaat. Elke bewoner wil iets anders, dus er is geen pasklaar antwoord hoe te handelen.
Om juist aan te sluiten en zonder weerstand te handelen is het belangrijk autonomie en vooral vertrouwen te hebben om juist aan te kunnen sluiten als begeleider. Echt belangstelling tonen en een open houding hebben naar onze bewoners helpt hierbij. Het kennen van de mens achter ‘de bewoner’. 
 
In een open setting benut je dus de relatie, je vakkennis en je ervaring.
Veiligheid en ondersteuning, autonomie en ruimte scheppen voor leren en ontwikkelen, regels en grenzen stellen en het begeleiden van interacties tussen bewoners staan hierbij centraal. Jouw ‘toolkit’, met jezelf als instrument.
 

Kathalijne

Zie hen
Hoor hen
Heb oprechte interesse
Ken de bewoners
Oordeel niet
Sluit aan
Heb het gesprek
Laat voelen dat je er onvoorwaardelijk bent

Wat zijn wij supertrots op onze collega’s. Applaus voor onze zorgtoppers!
#alsjeditkanbenjeeenzorgtopper #jouwerkdoetertoe


Misschien ook interessant:

Werken in een open setting? Neem jouw uitgebreide ‘toolkit’ mee! 2

Betere begeleiders maken!

Werken in een open setting? Neem jouw uitgebreide ‘toolkit’ mee! 3

Raak!

Werken in een open setting? Neem jouw uitgebreide ‘toolkit’ mee! 4

Zomer