Ook hier telt mijn stem mee!

20 mei 2022

Ook hier telt mijn stem mee! 3

Binnen Ensõ is er een cliëntenraad die op dit moment bestaat uit vier bewoners van verschillende locaties.

Wat is een cliëntenraad nu eigenlijk?

Een groep cliënten die opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners binnen de instelling/organisatie. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Cliëntenraden hebben zicht op lopend en lange termijn beleid.
Het bestuur van de instelling/organisatie moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Zo kan de cliëntenraad dus invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie.

Hoe werkt de cliëntenraad binnen Ensõ dan?

Minimaal 1x per 2 maanden (vaak 1x per maand) overlegt de cliëntenraad met de bestuurder over het beleid van Ensõ en krijgen, indien gewenst, ondersteuning.

Het afgelopen jaar heeft onze cliëntenraad goed aangegeven wat ze prettig vinden in deze ondersteuning. Enkele voorbeelden;

 • Het is fijn als iemand helpt notuleren’.
 • ‘Ik wil graag vergaderen met de cliëntenraad ná de bewonersvergadering, dan kan ik het beter onthouden en vertellen wat daar is genoemd’.

Daarnaast is er een app groep aangemaakt, zodat de raad een paar dagen voor de vergadering herinnert kan worden aan het overleg. En is er een eigen map voor elke deelnemer waar de stukken van de vergadering in bewaard kunnen worden.

Wat wordt er zoal besproken tijdens de vergaderingen?

 • Recent zijn door de Wet Zorg en Dwang de huisregels opnieuw onder de loep genomen. Ze zijn positiever en flexibeler herschreven.
 • Er wordt gesproken over de toegankelijkheid van een bewoner in een rolstoel op een van de locaties. Wat maakte dat er een oplossing met elkaar en de verhuurder van het pand werd gezocht. Met als resultaat dat er een rolstoelvriendelijke opgang komt!
 • Actuele dilemma’s worden besproken, zoals de vele zieken door o.a. Corona. Hierdoor is er geen continuïteit van begeleiders op de locaties. Hoe gaat de organisatie daar mee om?

In de praktijk komt het dan ook voor dat na een negatief advies door de cliëntenraad, plannen aangepast en verbeterd worden. Hierdoor is het cliëntenperspectief goed ingebed in het nieuwe beleid binnen Ensõ.

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

 • Nieuwe locaties worden eerst door de cliëntenraad bezocht. Is de locatie een aanwinst voor de organisatie en mogelijk nieuwe bewoners?
 • Eind maart zal het zorgkantoor op bezoek komen, ook dan zal de cliëntenraad mee aan tafel gaan om hun ervaringen binnen de organisatie te delen.
 • Ook worden er door de cliëntenraad leuke activiteiten georganiseerd. Zo is er afgelopen jaar een buffet georganiseerd voor alle bewoners en medewerkers.

Wat wil de cliëntenraad graag doen in 2022?

 • De komende maanden staat het bespreken van het kwaliteitsrapport 2021 op de agenda.
 • Op zoek naar een verwant die past binnen de vacature die de cliëntenraad heeft.
 • Binnen Ensõ hebben we geen vast recreatieprogramma.

De cliëntenraad organiseert daarom activiteiten waar de bewoners zich op in kunnen schrijven als ze het een leuke activiteit vinden.

 • Carnaval; de wens van een van de bewoners was een Ensõ wagen in de optocht. Dit blijkt een te kostbaar idee. “Misschien is het leuk om de raad van 11 uit te nodigen om te brainstormen hoe bewoners deel kunnen nemen. Maar hoe krijg je de raad van 11 binnen met 0.0 bier?”

Neem contact op

Ook hier telt mijn stem mee!


Misschien ook interessant:

Ook hier telt mijn stem mee! 4

Betere begeleiders maken!

Ook hier telt mijn stem mee! 5

Raak!

Ook hier telt mijn stem mee! 6

Zomer