Gewoon waar mogelijk,
Speciaal waar nodig.

Missie

Onze missie is mensen met een (complexe) zorgvraag, voortkomend uit  een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen, zo plezierig mogelijk te kunnen laten functioneren, zelfstandig wonen en regie voeren over het eigen leven.

Visie

Onze visie is dat mensen met een (complexe) zorgvraag, voortkomend uit een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen, een eigen plaats in de samenleving hebben en zo zelfstandig mogelijk hun leven invullen. Onze zorg- en dienstverlening is erop gericht woon-, leef- en werkomstandigheden volgens hun keuze te organiseren. Aansporing vanuit onze professionals tot zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid met als uitgangspunt kijken naar de mogelijkheden van de cliënt.