Nee, tenzij…

23 mei 2022

Nee, tenzij... 3

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat uit van het principe ‘Nee, tenzij’. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden, tenzij het niet anders kan. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet Ensõ een stappenplan doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd, alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken en (externe) deskundigheid wordt ingeschakeld om mee te denken.

Door de komst van de Wzd, is er ook binnen Ensõ kritisch gekeken naar ‘waarom doen we wat we doen? en past hetgeen we doen nog wel binnen het leven van onze bewoners?
Zo kwamen wij ook tot de conclusie dat er een aantal middelen door ons gebruikt werken die ‘gewoon’ leken, maar in de tijd van nu helemaal niet meer gewoon zijn!

Dit leverde mooie gesprekken, discussies en nieuwe inzichten op. Vanuit hier zijn de huisregels die binnen Ensõ gebruikt werden herschreven.
‘Haal alle nietjes eruit’, was de denkwijze die meegenomen werd. Een voorbeeld hiervan:

In de woning mag niet gerookt worden, werd Roken kan op de aangewezen rookplekken buiten het gebouw.
Daarnaast zijn camera’s en deurverklikkers verwijderd.
Allemaal om het leven van onze bewoners zo ‘gewoon’ mogelijk te maken binnen hun eigen regie.

In deze processen werkt Ensõ o.a. samen met;

  • De cliëntenraad; als zij ergens een vorm van Wzd signaleren binnen de organisatie, laten zij dit weten aan de Wzd-commissie. De commissie kan dan kijken of dit ter sprake is en hoe hier dan op een juiste manier mee omgegaan wordt.
  • Voor onze bewoners is er Marjon de Grave, cliëntvertrouwenspersoon Wzd, vanuit Adviespunt Zorgbelang. Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. Marjon kan  ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg.
  • Sonja Joosten, GZ-psycholoog en Wzd-functionaris kijkt als deskundige met Ensõ mee. Zo beoordeelt zij het zorgplan als er sprake is van Wzd, ziet toe op de inzet en het proces tijdens de onvrijwillige zorg.

Nadat Sonja Joosten in Januari de staf extra kennis heeft gegeven, zal de Wzd-commissie komende weken de begeleiders weer bijscholen om Wzd kennis te upgraden!

Want er bestaan natuurlijk ook situaties, waarin het tijdelijk beter is wel ‘gedwongen zorg’ te bieden.


Misschien ook interessant:

Nee, tenzij... 4

Betere begeleiders maken!

Nee, tenzij... 5

Raak!

Nee, tenzij... 6

Zomer