Voor professionals

Ensõ Zorg is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende zorginstelling. We verlenen zorg, ondersteuning en huisvesting.

De hoofdmoot van onze doelgroep wordt gevormd door (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Op een vijftal locaties in Arnhem bieden we deze cliënten huisvesting, zorg op maat en begeleiding. Daarnaast begeleiden we onze cliënten bij hun dagbesteding en invulling van vrije tijd.

kwaliteitsborging

Samen met begeleiding werk ik aan mijn persoonlijke leerdoelen.

Giorgio

Werken naar mogelijkheden